Make your own free website on Tripod.com

TOP


52-ga Svjetska burza za inovacije, istraživanje i nove tehnologije, Brisel Expo - Heyzel - Hala 2

Brisel, četvrtak 13 i 14. novembar/studeni 2003.

Da bi posjetioce što bolje obavijestili o firmama koje su nastupile brinule su gospođe Mirjana i Seka. Kako smo primjetili to su izvrsno uspjele.

  Dame raspoređuju kataloge za posjetioce.
Snimak sa kolegicom iz žirija  Dr. Gaćanović sa BiH ekipom
G-đa i gosp. Gacanovic sa kolegicom iz žirija. G-đa. Gacanovic (krajnja lijevo) sa članovima
 BiH Ambasade, prilikom dodjele nagrada.
Glavni odbor Eureka 2003 prilikom
 dodjele nagrada najuspješnijima.
Članovi Diplomatskog Kora BiH
prilikom dodjele nagrada.


Pored toga sto je trebao da bude na svome mjestu u žiriju te kao stručnjak daje ocjene ostalim učesnicima prof. dr. Mićo Gaćanović uvijek je nalazio vremena da bude na štandu i da bodri BiH ekipu. Naravno tu su navraćali i poznanici koje je u njegovoj karijeri sretao širom Evrope. Radost ponovnog susreta i obično još jedna fotografija za sjećanje.
 


Page Construction: 15.11.2003 -Last Modifiet: 01.09.2010