Make your own free website on Tripod.com

TOP


55-a Svjetska burza za inovacije, istraživanje i nove tehnologije, Brisel Expo, Heyzel, 24-27/11/2006

 Town Hall, Brussels, November 25, 2006
Vijećnica, Brisel, 25 novembar 2006.
Prof. Dr. Gaćanović with the Laureates, Town Hall, Brussels, November 25, 2006

Prof. dr. Mićo Gacanović sa Laureatima, Vijećnica, Brisel, 25 novembar 2006.
 

 


Page Construction: 26.11.2003 -Last Modifiet: 01.09.2010